ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดย เด็กหญิงไอลดา ปัญญา เด็กหญิงธนัชญา กล้าหาญ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป.กส.1
 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 รองจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น และมีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย