ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์

ข้อมูล : ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากปราสาทพนมรุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๘กิโลเมตร ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชนจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่หลายชุมชน  เช่นชุมชนบ้านโคกเมือง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็นต้น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้แก่  เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดินเครื่องถ้วยชามเคลือบสีน้ำตาลและเคลือบสีเขียว  เป็นจำนวนมาก  
ที่ตั้ง : ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันเวลาเปิด – ปิด  : เปิดให้เข้าชมทุกวัน
การเดินทาง : ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2221 ตรงเข้าไปทางประโคนชัย และเข้าทางแยกเข้าปราสาทเมืองต่ำ
ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ชุมชนโบราณที่ปราสาทเมืองต่ำมีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้เคียงบน เส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนคร สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย