ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นแปะ (Vitex quinata)

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกสุพรรณิการ์
ดอกสุพรรณิการ์ (Cochlospermum regium)